control

 • 91control — kontrolė statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Objekto tikrinimas ir rezultatų palyginimas su tam tikrais reikalavimais, norint nustatyti atitiktį. atitikmenys: angl. control; inspection; supervision vok. Aufsicht, f; Kontrolle,… …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 92control — kontrolė statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Vienas valdymo metodų grįžtamajai informacijai gauti – valdymo funkcijų sistema, susidedanti iš tikrinimo, vertinimo ir koregavimo. atitikmenys: angl. control; inspection; supervision …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 93control — reguliavimas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Rankinis arba automatinis tam tikro parametro, proceso tvarkymas, keitimas reikiamu būdu. atitikmenys: angl. adjustment; control; controlling; regulation; selting vok. Regeln, n;… …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 94control — reguliavimas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Veiksmai normaliam įtaiso veikimui nustatyti. atitikmenys: angl. adjustment; control; controlling; regulation; selting vok. Regeln, n; Regelung, f; Regulierung, f rus.… …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 95control — reguliavimas statusas T sritis Energetika apibrėžtis Kai kurių fizikinių dydžių, apibūdinančių technologinį procesą, palaikymas pastovių arba kintančių pagal tam tikrą dėsnį. atitikmenys: angl. adjustment; control; regulation vok. Regeln, n;… …

  Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

 • 96control — kontrolė statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Vado įgaliojimai pavaldžių ar jam priskirtų padalinių atžvilgiu, įskaitant atsakomybę už įsakymų ir nurodymų įvykdymą. Visi įgaliojimai ar jų dalis gali būti perduodami. atitikmenys: angl. control… …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 97control — pagrindas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Kartografijos terminas, apibūdinantis taškų ar orientyrų vietovėje, žemėlapyje ar fotografijoje, kurių padėtis ir (arba) aukštis yra ar bus nustatyti, sistemą. atitikmenys: angl. control pranc. réseau …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 98control — valdymas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Tikslingas techninių, socialinių, pedagoginių, psichologinių, biologinių procesų kreipimas siekiant reikiamų rezultatų, atsižvelgiant į tų procesų ypatumus ir dėsningumus. Pedagoginių procesų… …

  Enciklopedinis edukologijos žodynas

 • 99control — kontrolė statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Valdymo funkcijų sistema, susidedanti iš tikrinimo, vertinimo ir koregavimo; vienas valdymo metodų grįžtamajai informacijai gauti. kilmė pranc. contrōle – priežiūra, tikrinimas… …

  Sporto terminų žodynas

 • 100control — valdymas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Techninių, socialinių, pedagoginių, psichologinių ir biologinių vyksmų tikslingas kreipimas, siekiant optimalių rezultatų ir kartu atsižvelgiant į tų vyksmų ypatumus, dėsningumus.… …

  Sporto terminų žodynas